EKSPERCI w ALUMINIUM

ALUMINIUM

Dostarczanie tego powszechnego ale i wyjątkowego surowca i jego półwyrobów, łącznie z wartością dodaną jaką jest dzielenie się z naszymi Klientami zdobytą przez lata pracy na rynku wiedzą o aluminium i jego cechach, jest nie tylko naszym sposobem na życie, ale i wielką zawodową satysfakcją.

Filozofia

działania

Filozofią działania przedsiębiorstwa Admetal jest angażowanie swojego doświadczenia i umiejętności w tym aby pomagać naszym klientom/partnerom biznesowym w podnoszeniu konkurencyjności i rentowności ich biznesów .

Profesjonalni

i kompetentni

Podnoszenie kwalifikacji naszego zespołu , szkolenia u producentów , wspólne rozwiązywanie problemów technicznych z naszymi klientami  czy kompletacja dostaw materiałów trudnodostępnych to jest to co lubimy najbardziej .