LANE

LANE

Pręty/wałki aluminiowe w wykonaniu lane , homogenizowane , skórowane , z testem ultrasonograficznym badajacym jednorodność materiału i brak niepożądanych wtrąceń w postaci zanieczyszczeń czy pęcherzy powietrza.

wałki 2007